NAPISZ DO NAS | ZADZWOŃ: +48 576 137 738
POLUB NAS:

Wymiany Zwroty Reklamacje

WYMIANY

W momencie nieodpowiednio dobranego rozmiaru, umożliwiamy wymianę towaru na inny rozmiar lub model. Zakupiony towar można wymienić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Aby wymienić towar należy odesłać go wraz z wypełnionym formularzem wymiany oraz dowodem zakupu na adres:

MRUMRU Mateusz Bies | ul. Smoliki 1a, 32-650 Kęty

Jeśli nie mają Państwo możliwości wydruku można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:

 • swój login ze sklepu i numer zamówienia

 • imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego

 • pełny adres do wysyłki zwrotnej

 • model, rozmiar oraz kolor towaru na wymianę

 

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU

 

W przypadku wymiany, koszty przesyłki w obie strony pokrywa kupujący. 

Ewentualna dopłata do wymienianego towaru zostanie doliczona do kosztów wysyłki.

Uwaga! Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane.

Uprzejmie informujemy, że wymiana jest możliwa jeśli posiadamy wybrany przez klienta towar (model, kolor, rozmiar) dostępny w magazynie. Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Uwaga! Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy. Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.

 

REKLAMACJE

     1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

     2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

     3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

     4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

     5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

     6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

     7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

     8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

     9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

     10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

     11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

     12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

     13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

     14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

     15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

     16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

 GWARANCJA

Gwarancja dotyczy:

szwów i przeszyć, elastyczności gumek, nap ,rzepu oraz dziur lub innych uszkodzeń materiału, gdy wada została odkryta zaraz po odbiorze/otrzymaniu produktu.

Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie pierwotnego nabywcy produktu. Wadę produktu należy zgłaszać niezwłocznie. Przedmioty zakupione jako używane , naprawiane lub zmieniane (np. z wymienionymi gumkami czy zmienionymi napami/rzepami) nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje: plam, nieprzyjemnego zapachu, blaknięcia, mechacenia niektórych materiałów, powstawania dziur oraz utraty elastyczności gumek czy luźniejszego szwu, jeśli wynikają z:

1. nieprawidłowego prania i nagromadzenia się złogów w materiałach

2. przypadkowego uszkodzenia (np. przedmioty zaczepione, podarte lub stopione w pralce/suszarce)

3. normalnego użytkowania i pojawiły się po 180 dniach od zakupu produktu – gwarancja traci ważność jeśli produkty zostały uszkodzone w wyniku stosowania niedozwolonych substancji lub nie przestrzegania zasad konserwacji.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysyłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mrumrupieluszki.pl.

  1. 1.1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

  2. 1.2. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

  3. 1.3. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

  4. 1.4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

   • Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 1. oraz 1.3

   • Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

   • Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

   • Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

   • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

   • Dostarczania prasy.

   • Usług w zakresie gier hazardowych.

 

Pobierz formularz odstąpienia od umowy:      Wersja PDF