NAPISZ DO NAS | ZADZWOŃ: +48 576 137 738
POLUB NAS:

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

MRUMRU Mateusz Bies

 

INFORMACJE OGÓLNE

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: kontakt@mrumrupieluszki.pl

POZYSKANE TWOJE DANE OSOBOWE

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów
w naszym sklepie internetowym https://www.mrumrupieluszki.pl (dalej: „Sklep”) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się zapoznać tutaj.

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest : MRUMRU Mateusz Bies z siedzibą w Polsce, pod adresem: ul. Smoliki 1a, 32-650 Kęty,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, posiadająca NIP 549-227-94-46 (dalej: „Administrator” lub „MRUMRU”).

PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli skorzystasz z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowew następujących celach:

 1. wykonywania zawartych z Tobą umów sprzedaży produktów ze Sklepu – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem wyrażona poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Ciebie największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Ci zakupionych produktów; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,
 2. prowadzenia Twojego konta na stronie Sklepu – podstawą przetwarzania Twoich danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta
  i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Ci również dostęp do przekazanych przez Ciebie danych, w tym historii Twoich zakupów i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy,
 3. przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawnych dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Twojej reklamacji,
 4. handlowych, jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, poprzez wysyłanie na podany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowej dotyczącej towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane kontaktowe lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
 5. marketingowych poprzez przesyłanie na podany przez Ciebie adres mailowy od czasu do czasu informacji o ofercie sklepu https://www.mrumrupieluszki.pl/. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu wskazanych w ofercie produktów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu, a my przestaniemy to robić. Sprzeciw możesz wyrazić kontaktując się z nami.
 6. statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.
 7. potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Do Ciebie należy decyzja czy i jakie dane nam udostępniasz, pamiętaj jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia. Nie podanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia.

Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Produktów. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, będziesz mógł ją cofnąć w każdym czasie.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Ciebie produktów:

 1. w zależności od wyboru przez Ciebie sposobu dostarczenia produktów, udostępnimy Twoje dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:
  1. Poczta Polska
  2. InPost S.A.
  3. FedEx Corporation
  4. Ruch S.A.
  5. innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Ciebie produktów w Sklepie

w zależności od wyboru przez Ciebie sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Twoje dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione produkty, następującym podmiotom:

 • jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane produkty wybrałeś „za pobraniem”,
 • pl – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy Paypal,
 • ING Bank Śląski SA SA – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy przelew na rachunek bankowy,
 • innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Ciebie produkty,
 • możemy także udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę

CZAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

 1. niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Twoich roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez ciebie Twoich danych,
 2. w razie, gdy zgłosisz żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać Twoje dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez ciebie twoich danych.

ZABEZPIECZENIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. W naszym Sklepie stosujemy wysoki poziom szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracujemy ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, ale zapewniamy Cię, że dzięki wdrożonym procedurom regularnych przeglądów systemów informatycznymi i ich aktualizacji oraz aktywnemu monitoringu krytycznych punktów systemu chcemy to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.

PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

 1. prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego lub przesyłając informację pod adres e-mail: kontakt@mrumrupieluszki.pl chętnie na nie odpowiemy,
 2. prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na niniejszej stronie z żądaniem dostępu do Twoich danych – przekażemy Ci informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie
 3. na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
  • usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
  • cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
  • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz bezpośrednio do nas : kontakt@mrumrupieluszki.pl

05/06/2019